keskiviikkona, maaliskuuta 2

Lääkärilehden uutisia

Lääkärilehden uutisia

Transvestismi pois tauti¬luokituksesta
Julkaistu 18.02.2011 08.20
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koodistopalvelutyöryhmä esittää viiden seksuaalisuuteen liittyvän toiminnan poistamista ICD-10-tautiluokituksesta. Miksi, ylilääkäri Jorma Komulainen?
– Ruotsi uudisti tautiluokituk¬siaan vuonna 2009, minkä jälkeen Suomessakin Seta toivoi luokitukseen -muutoksia. Lisäksi viime keväänä tasa-arvoministeri Stefan Wallin toivoi Suomen harkitsevan Ruotsin esimerkkiä.
Mitä toimintoja tautiluokituksesta esitetään poistettaviksi?
– Laajan lausuntokierroksen jälkeen päädyimme esittämään THL:n johdolle, että luokituksesta poistettaisiin ¬kaksois¬roolinen transvestismi (F64.1), esinekoh¬tainen seksuaalihäiriö (F65.0), ¬trans¬ves-tiittinen fetisismi (F65.1), sadomasokismi (F65.5) ja moni¬muotoiset sukupuoliset kohde¬häiriöt (F65.6). Mikäli muutokset hyväksytään, ne poistuvat ensi ke¬väänä ICD-10:n laajemmassa uudistuk-sessa.
Muuttuvatko ajat ja tavat vai ¬sairaus¬käsitykset?
– Selvityksemme mukaan näitä sek¬suaalisuuden ilmenemis¬muotoja ei ole enää pitkään aikaan kirjattu diagnooseiksi sairaus¬kertomuksiin eli lääkäritkään eivät ehkä pidä niitä enää sairauksina. Perusteluina on myös todettu, että muutos antaa viestin, joka voisi vähentää ihmisten seksuaalisuudestaan kokemaa stigmaa.